Strona główna
           Dofinansowano ze środków
          Urzędu Do Spraw Kombatantów
          i Osób Represjonowanych

              Logo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Wyszukaj w Internetowym Archiwum KPN:

Nestorzy nurtu niepodległośćiowego

     Odbudowa niepodległościowej orientacji politycznej nastąpiła na początku XX wieku za sprawą Józefa Piłsudskiego. Zmiany, które nastąpiły w polskim społeczeństwie po roku 1864, spowodowały powstanie i rozwój liczebny nowej klasy społecznej. Byli to robotnicy. Z tych względów odrodzony - za sprawą Piłsudskiego - nurt niepodległościowy związał się z ruchem socjalistycznym i z niego wyrastał. Organizacja Bojowa PPS, Strzelcy, Kompania Kadrowa, Legiony, odrodzone Wojsko Polskie - to kolejne etapy rozwoju nurtu niepodległościowego w pierwszych dekadach XX wieku, nurtu, który w sposób decydujący przyczynił się do obudowy polskiej państwowości w roku 1918 i do jej obrony w roku 1920.
     Dwadzieścia lat niepodległości, to okres wytężonej pracy kraju uczestników nn.
     W roku 1939 pokolenie to musiało po raz drugi stanąć do walki, tym razem w obronie niedawno odzyskanej niepodległości. Za sprawą Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, a następnie Stefana Grota-Roweckiego powstała nowa konspiracja, o charakterze republikańskim i powszechnym. Z czasem wokół tej konspiracji, która w 1942 roku przyjęła nazwę Armii Krajowej, skupiła się większość społeczeństwa. Najbardziej dobitnym przejawem siły moralnej tego nurtu było Powstanie Warszawskie.
     Niniejsza strona jest poświęcona ludziom, którzy - w wielu wypadkach - przeszli całą tę drogę: przystąpili do nurtu niepodległościowego jeszcze przed I wojną światową, wielu z nich było dowódcami Armii Krajowej w czasie II wojny światowej, po wojnie wrócili do kraju i - w większości - trafili do stalinowskich więzień. Ci którzy przeżyli i nie zostali złamani po 1956 roku stanęli na czele odrodzonego nurtu niepodległościowego.
     Ludzie ci w drugiej połowie lat 70. przekazali pałeczkę kolejnej zmianie w sztafecie pokoleń. Ich następcy reprezentowali orientację piłsudczykowską w ramach opozycji przedsierpniowej i dalej - przez całą dekadę lat 80-tych, aż do odzyskania niepodległości w roku 1991.
    Osoby zainteresowane jawną działalnością polityczną kolejnego pokolenia piłsudczyków (na ich czele stali ludzie urodzeni około 1930 roku) odsyłamy do bliźniaczego wortalu - Internetowego Archiwum Konfederacji Polski Niepodległej.

czytaj całość

Administratorem wortalu Nestorzy nurtu niepodległościowego jest

Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Siedziba: ul. Nowy Świat 48, lok. 11
00-363 Warszawa

Telefon: 503 151 773

ihoo.pl

Logo IHOO

 

 
Webmastering: © Administracja Serwisu
IHOO